Poldervaarten, sloten en veenplassen

Het water van de visvereniging is omvangrijk! Het beslaat in totaal meer dan 100km sloten en vaarten en een aantal veenplassen. De hoofdwatergangen zijn tussen de 10 en 20 meter breed en hebben een diepte van 70 tot 150cm. De bevisbare zijsloten varieren in breedte tussen de 3 en 10 meter, met een diepte van 30 tot 70 cm. De veenplassen, voornamelijk in het Gagelgebied zijn enkele hectaren groot, de diepte gaat hier tot maximaal twee meter.

geriefhoutbos aan de veldwetering

Uiteraard is een deel van het water te bevissen vanaf de openbare weg: sommige wegsloten zijn somstijds zelfs zeer visrijk. Een groot deel van het water bevindt zich echter midden tussen de weilanden, waar vogels en koeien uw metgezellen zijn.

Het water wordt voor het overgrote deel gepacht van particuliere eigenaren (meestal boeren) en van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Er wordt ook water gepacht van instanties als bijvoorbeeld de Gemeente, de Ned.Hervormde- en R.K. kerk en het Waterschap. Een en ander betekent dat wij als vissers rekening moeten houden met de specifieke wensen en eisen welke de eigenaren aan ons stellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verbod bepaalde gebieden te betreden tijdens het vogelbroedseizoen of het vissen op zondag. Het vogelbroedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juni en het staat meestal aangegeven met een bordje bij betreden van het gebied.

Het op voldoende diepte houden van de watergangen en bewaking van de waterkwaliteit zijn voor de visvereniging prioriteit nummer een. Vooral het baggeren is daarbij zeer belangrijk. De visvereniging probeert daaraan haar steentje bij te dragen middels financiele steun aan de boeren die willen baggeren en natuurlijk proberen wij instanties als het Waterschap en de Gemeente aan te sporen tot baggeractiviteiten. Helaas laten Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het in deze (tot nu toe) afweten waardoor sloten (beginnen te) verlanden. Alsof er onder het wateroppervlak geen natuur aanwezig is!

Items die hierop lijken

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.