Deze lijst is meerdere jaren geldig, en alleen geldig in combinatie met de Vispas, of de extra Vispas.

Binnen HSV Wilnis gelden de landelijke regels en bepalingen, maar daarbij hebben wij extra regels.

 

Gesloten tijd:

De vereniging kent een gesloten seizoen voor de door haar gepachte viswateren.
Deze gesloten tijd is v.a. de 2e maandag in april, tot de 2e zaterdag in mei.

Op de genoemde gesloten tijd bestaan uitzonderingen:

 1. In de wateren welke gepacht worden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting De Bovenlanden mag niet gevist worden in de periode van 15 maart tot 15 juni (op de waterkaart aangegeven met A, D of M),
 2. De volgende wateren mogen uitsluitend vanaf de openbare weg het gehele jaar bevist worden:
  • Heinoomsvaart, langs Wilnisse Zuwe van dorp Wilnis tot de Bovendijk
  • Sloot langs Wilnisse Zuwe van Bovendijk tot Oudendam
  • Sloot langs Korenmolenweg van Oudhuyzerweg tot recreatieterrein: Donkereindse bos
  • Wetering langs Korenmolenweg van Veldhuisweg tot aan de brug in de Korenmolenweg
  • Sloot langs de Bovendijk
  • Ringvaart langs de Hoge Dijk van de Zevenhovense polder
  • Ringvaart van de Polder 3e Bedijking
  • Ringvaart van de Polder Groot Mijdrecht (vanaf Wilnisse Zijweg tot aan de Korenmolen)
  • Hoofdtocht Polder Groot Mijdrecht langs de Ir.Enschedeweg, vanaf dorp Wilnis tot aan de N201
  • Veldwetering langs Demmerikse kade en Ter Aarse Zuwe (Vinkeveen)
  • Wetering langs Donkereind (Vinkeveen)
  • (Sier)wateren in gemeente de Ronde Venen

NB. Buiten het gesloten seizoen mogen leden van HSV Wilnis ook vanaf de weilanden in deze wateren vissen, vermits deze percelen in hun vergunning staan.

 1. De volgende wateren mogen het gehele jaar bevist worden:
  • Terreinen van het recreatieschap Vinkeveense plassen
  • Rivier De Geer
  • Plas Strijkviertel in de gemeente Vleuten-De Meern
 2. Attentie voor bijzondere situaties!

  In enkele gevallen staat bij de ingang van een weiland of toegang tot een water aangegeven dat betreden in een bepaalde periode verboden is (oa bij de Bijleveld) of dat betreden helemaal niet is toegestaan (terreinen van Stichting De Bovenlanden).

Controle:

Elk lid is verplicht op eerste aanvraag zijn Vispas ter inzage te geven aan die personen die zich als bestuurslid of controleur kunnen legitimeren. Ook de verpachters zijn gerechtigd inzage in de vergunning te vragen. Als u vist dient u deze vergunning steeds bij zich te dragen (dit is letterlijk bedoeld)

Nachtvissen:

Nachtvissen is niet toegestaan in het water van de vereniging.

Het vissen met drie hengels:

Het bestuur van H.S.V. Wilnis geeft toestemming tot het vissen met drie hengels, in al haar water zoals aangegeven op de door haar uitgegeven waterkaarten, met uitzondering van dagrecreatieterreinen, de Kievit, de Brasem, Donkereindse bos en Heinoomsvaart.

 

A. Bijzondere bepalingen

Bedenk dat u veelal vist op terrein dat aan particulieren toebehoort. Wij zijn als visser bij hen te gast!
Houdt u zich daarom aan de volgende aanwijzingen:

 1. Parkeer geen auto's op het erf van boeren zonder toestemming.
 2. Belemmer geen in- of uitgangen. Indien dat mogelijk is, loop dan niet via het erf van de boerderij naar het water.
 3. Let goed op de bepalingen rond het vissen op zondagen en christelijke feestdagen!
 4. Gebruik geen eigendommen van de boeren zonder uitdrukkelijke toestemming.
 5. Zorg voor rust rond de boerderijen.
 6. Laat geen rommel op het land achter, neem overtollig geworden spullen mee terug naar huis. Laat vooral geen gebruikt nylon of vishaakjes op het land achter!
 7. Planten zijn voor de vis van levensbelang! Beschadig geen oever- en waterplanten.
 8. Verstoor vogels en dieren niet.
 9. Gebruik geen overvloedige hoeveelheden visvoer. Dat verzuurt het water.
 10. Indien u onverhoopt schade heeft aangericht, meldt dat dan terstond aan de betreffende eigenaar en aan het bestuur van de vereniging.
 11. Ga niet in lang gras lopen of zitten. Verstoor het vee niet en laat hekken niet open staan.
 12. Gebruik geen radio's en/of maak ook anderszins geen lawaai.

 

B. De vis is het kapitaal van de vereniging:

Vissen zijn levende wezens. Behandel ze correct en sportief

 • het is verboden vis (ter consumptie) mee te nemen. Men mag alleen aasvis in zijn bezit hebben.
 • pak gevangen vis met natte handen aan en onthaak ze voorzichtig bijv. met een goede arterie tang.
 • wees extra zuinig op roofvis: geef snoek, baars en snoekbaars geen kans om te slikken.

 

C. Dagvergunningen:

Dagvergunningen zijn slechts verkrijgbaar voor introducees van leden. Per visdag is slechts één dagvergunning per lid toegestaan. Het lid dat de introducé begeleidt dient als verantwoordelijke voor de handhaving van de verenigingsbepalingen de dagvergunning te ondertekenen.
De adressen alwaar dagvergunningen verkrijgbaar zijn staan afgedrukt op de website van de vereniging: informatie over verkooppunten

 

D. Verboden:

Het is verboden:

 1. In het verenigingswater te vissen of zich op de landerijen van verpachters te bevinden tussen een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang. (Nachtvissen is in ons water dus niet toegestaan!)
 2. Te vissen met kunstaas welke is voorzien van meertandige haken met weerhaken (dus van dreggen de weerhaken dichtknijpen).
 3. Met meer dan twee meertandige haken te gebruiken als gevist wordt met getakeld dode aasvis. Deze haken mogen alleen voorzien zijn van weerhaken voor zover dat nodig is om de takel vast te maken.
 4. Riet- of ruisvoorn te gebruiken in bezit te hebben of als aasvis te gebruiken.
 5. Karper, snoek, snoekbaars of baars in bezit te houden en/of mee te nemen
 6. Op zon- en christelijke feestdagen te vissen in de wateren zoals deze op de waterkaart en in de lijst van gepachte wateren zijn aangegeven.
 7. Zich in de periode van 15 maart tot 15 juni te bevinden of te vissen in de eigendommen van de Stichting Bovenlanden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (op de waterkaart aangegeven met de eigenarencodes A, D en M).
  De legakkers in het Gagelgebied mogen nooit worden betreden (dus vissen vanuit bootje of vanaf het weiland)
 8. Op voornoemde terreinen windschermen, visparaplu's of iets dergelijks te plaatsen.
 9. Te vissen met gekleurd levend aas (maden).
 10. Bijten in het ijs te hakken met de bedoeling daarin te vissen.
 11. Te vissen op zaterdag, zondag en feestdagen :
  • in de Veldwetering langs de Veldhuisweg na circa 150 meter, gerekend vanaf het recreatieterrein Donkereindse Bos
  • In de sloten ten oosten en ten westen van de woonschepenparken Dotterbloem en Waterlelie (Bovendijk).
 12. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur wedstrijden of groepsactiviteiten te organiseren.
 13. Het viswater op enigerlei wijze economisch te benutten. Dit is alleen mogelijk na schriftelijk overleg met het bestuur (NB. dit geldt oa. voor Visgidsen)

Behoudens in de Heinoomsvaart, de Ringvaart en De Geer is het ingevolge een bepaling van het waterschap verboden gebruik te maken een boot welke door mechanische kracht wordt voortbewogen.

 

Opzegging:

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail aan:

Ledenadministratie
Pr. Margrietstraat 2b
3958 XW Amerongen
Tel:0343-460402

Of aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lijst van Viswater:

Bij de lijst van viswater behoort de door de vereniging uitgegeven waterkaart. In combinatie met de kaart kunt u bepalen waar U mag vissen en wat de eventuele bijzondere bepalingen zijn ten aanzien van de periodes waarin al dan niet gevist mag worden.
Nogmaals: bedenk daarbij dat U in water vist dat grotendeels uit privé eigendommen bestaat!

 

***Gemeente De Ronde Venen:

 • Wegsloot langs de Bovendijk en Korenmolenweg en de wetering ten zuiden van de Herenweg in Wilnis.
Mijdrecht
 • (sier)wateren in en rond Molenland
 • (sier)wateren in en rond Proosdijland
 • (sier)wateren in en rond Twistvliet muv de sloot tegen Wickelhofpark
 • (sier)wateren in en rond Proosdijland
 • (sier)wateren in en rond Hofland muv de noordelijke randsloot
Wilnis
 • (sier)wateren in en rond Veenzijde 1,2 en 3 muv de sloot ten noorden van de oude spoordijk
Vinkeveen
 • sier)wateren in en rond Zuiderwaard en Westerheul muv de noordelijke randsloot
 • sloot langs Wilgenlaan, Bloemhaven, Heulweg, Julianalaan en Bernhardlaan
 • sloot direct ten zuiden van de Ter Aase Zuwe

 

***Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek:

Bijleveld, Oskamwetering, Korenmolenwetering, Veldwetering tussen Ir. Enschedeweg en Korenmolenweg, Gagelwetering, Oudhuijzerwetering, Heinoomsvaart (van dorp Wilnis tot Oudhuijzersluis), Ringvaart, Achtervaart, Van Manensloot, weteringen langs Oudhuijzerweg, Veldhuisweg en Donkereind, Veldwetering langs Ter Aase Zuwe en Bosdijk tot het recreatieterrein Bosdijk, Zuwesloot, Veenvliet, Veldwetering tussen Molenland en Ir. Enschedeweg, Bovendijksloot, Ennepwetering, Ringvaart van de polder Zevenhoven, Ringvaart, Machinetocht, Zuidertocht, Kerkvaart van de polder De Derde Bedijking, Ringvaart, Mijdrechtse Dwarssloot, Driehuizer Dwarssloot van de polder Groot Mijdrecht, de Veldwetering onder Vinkeveen van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

 

***Recreatieschap De Stichtse Rijnlanden/machtiging Federatie Gooi en Eemland:

Recreatieterreinen: De Zwaan, De Grutto, Het Oortjespad, Bosdijk, Het Donkereindse Bos, De Oukopersdijk.

 

***Op machtiging van de A.U.H.V.:

 • Rivier De Geer, vanaf de bocht bij Spengen tot 30 meter voor de Oudhuijzersluis.
 • Plas Strijkviertel in de gemeente Vleuten-De Meen. -

in deze wateren gelden de bepalingen van de A.U.H.V.

 

***Op machtiging van de Amsterdamse Hengelsportvereniging:

 • Gedeelte van de Ringvaart van de polder Groot Mijdrecht, een gedeelte van de Hoofdtocht, Proosdijer Dwarstocht, Middentocht en Korte Dwarstocht, gelegen ten noorden van de provinciale weg 201 in de polder Groot Mijdrecht.

In deze wateren gelden de bepalingen van de Amsterdamse Hengelsportvereniging.

 

De verklaring van de gebruikte afkortingen:

 • NZ: Verboden te vissen op zondagen en Christelijke feestdagen,
 • NP: Parkeren op het erf niet toegestaan.
 • AT: ATTENTIE! Parkeren op of voor de agrarische weg is niet toegestaan.
 • OP: OPGELET! Let op de bijzondere bepalingen in de vergunning.

 

GAGELWEG:

1 J. Samson NP
3 A.T.J. van Dijk  
E Ned. Herv. Kerk->Den Boer  
5 D vd Vaart (AMEV)  
4 -> J.Samson OP
A Staatsbosbeheer OP
G G. Brouwer OP
F Ned. Herv. Kerk  
6 J.W. van Vliet  
8 R. den Boer  

 

KORENMOLEN WEG:

4 A. Treur

 

BOVENDIJK:

4 G.M.Kool  
7 A.J. Baars NP
9 M.W.Kool NP
B T.G.J. Rielveld  
C RK. Parochie  
10 Firma Oudijk AT
D Stichting De Bovenlanden OP
A Staatsbosbeheer OP
36(A) Staatsbosbeheer OP

 

PORTENGEN:

105 W. Hoogendoorn -> Dienst Landbouw Gronden
(Geen toegang via erf maar links en rechts ervan)
NZ

 

KAMERIK:

L R. Korrel Van Teylingenweg
  (meteen rechts als U vanaf de noordzijde de weg oprijdt; bij schaatsclub)

 

MIJDRECHT:

G. Voorneveld Eerste Zijweg 6

 

DEMMERIK:

C.M. de Lange Demmerikse kade 21  
L.J.A. vd Arend Demmerikse kade 17  
J.P. Korver Ter Aarse Zuwe 1, Breukelen NZ

zie kader op kaart

 

GEERKADE:

10 A. Plomp
21 DLG
24 W.P.A. van Schie
31 L.R. Korrel
38 A. Broekhuijse
45 J.G.J. van Schie -> Broekhuijse

 

VEENKADE:

land van W.P.A. van Schie
land van Ginkel (voorheen Geerkade 53)
J W.Hoogendoorn -> DLG NZ
31 DLG OP

 

AMSTELKADE:

15a Natuurmonumenten NZ NP
26 D.J. Paarlberg  
38 Fam. Van Oosterom NZ
49 C. de Wildt NZ NP
M Natuurmonumenten OP
A Staatsbosbeheer OP

 

WILNISSE ZUWE:

A Staatsbosbeheer(Bouwman) OP
C RK. Parochie  
6 J. Heijkoop  

 

DONKEREIND:

29/31 Maatschap Vd Vliet
(geen toegang via erf, maar links ervan)
K F. Brouwer

 

DE HOEF:

  C.J. Verhaar, Hogedijk 8
M Natuurmonumenten
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.