Verenigingsblad/website
De uitgave van een verenigingsblad is komen te vervallen. In plaats daarvan gebruiken we de website om de leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de actuele gebeurtenissen. We streven ernaar  artikelen te plaatsen over het poldervissen en het leven in en rondom de polder. Bijdrages van leden worden daarbij zeer op prijs gesteld.

Het Visblad
Via de vereniging kan een abonnement genomen worden op "Het Visblad", een periodieke uitgave van Sportvisserij Nederland. In 2016 bedragen de kosten daarvan Euro 12,95 en dit bedrag lijkt sinds die tijd niet te zijn veranderd.
Het is ook mogelijk om abonnee te worden via de website van Sportvisserij Nederland. Ga naar die website via de link "Afsluiten particulier abonnement".

Jeugd
vissen met de jeugd Wij proberen de jeugd enthousiast te maken voor het vissen middels het geven van instructie-bijeenkomsten, welke dikwijls gepaard gaan met "viswedstrijdjes". Het hoofddoel is de jeugd plezier in het vissen te geven, ze te leren hoe ze kunnen vangen, hoe ze de vis moeten behandelen en hoe zich te gedragen aan de waterkant.

Karperproject
Teneinde het vissen op karper te promoten en te verbeteren zijn wij eind 2005 met een karperproject gestart. Elders kunt u bij "Karperproject" meer over dit project lezen.

Dagvergunningen
Dagvergunningen worden alleen aan introduces verstrekt als ze begeleid worden door een lid. Per lid is per visdag slechts een introduce toegestaan. De adressen waar dagvergunningen verkrijgbaar zijn, staan vermeld in het clubblad "Viskussie".

Jaarlijkse rondleiding
Teneinde te bewerkstelligen dat nieuwe (en oude) leden het gebied (beter) leren kennen organiseert de vereniging elk voorjaar op een zaterdag een rondleiding door het visgebied.

Items die hierop lijken

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.