De willistee

Aan alle Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag 22 mei 2024 om 20.00 uur in de Willisstee (Pieter Joostenlaan 24, 3648 BJ Wilnis).

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 25 april 2023
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverkiezing en samenstelling
  Benoeming: Mike Molleman – penningmeester
 5. Mondeling verslag over de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar
 6. Adoptie Schapenakker (St. Bovenlanden)
 7. Vaststellen financieel verslag over 2023
 8. Benoemen kascommissie
 9. Vaststellen begroting 2024, contributie en vrijwilligersbijdrage
 10. Toekomst/continuïteit van de vereniging
 11. Jeugd
 12. Rondleiding
  De rondleiding zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 25 mei en start om 9.30 uur bij de Willisstee in Wilnis (u bent vanaf 9.00 uur welkom voor een kop koffie of thee)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.

Mededeling vooraf

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen zijn wij dringend op zoek naar versterking. Met name voor de positie van voorzitter.
Als lid van het bestuur hoeft u geen contributie te betalen, tevens krijgt u een gratig lidmaatschap van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Het bestuur vergadert maximaal vier keer per jaar met elkaar. Daarnaast zijn zij, indien gewenst en gewild, aanwezig bij jeugdactiviteiten. Een keer per jaar gaan onze vrijwilligers met elkaar uiteten.
Als u meer informatie wilt, kom dan naar de vergadering of neem contact met ons op!

Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

Monique Hooijmaijers-Kooijman
Secretaris HSV Wilnis

Items die hierop lijken

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.