Overzichtskaart
Inhoud

Inleiding
Oeverconstructie
Voorbereiding en uitvoering van het project
Eindresultaat
Financiën

Inleiding

Stichting De Bovenlanden (DB) heeft in het Gagelgebied in Wilnis 17 legakkers in erfpacht. De legakkers vertegenwoordigen hoge cultuurhistorische en natuurwaarden, maar zijn zeer kostbaar in onderhoud. Dit komt door de steile oevers, in combinatie met een relatief grote strijklengte van het aanpalende water.
In december 2023 heeft DB een aantal eerder aangelegde oeverbeschermingen aangevuld met wilgenbossen. Deze locaties zijn vervolgens opnieuw opgebaggerd. Daardoor is de oeverafslag ter plaatse gestopt en kan de natuur zich weer herstellen.

Het betreft de noordkop van de legakkers 11, 12 en 13, legakker 5 (Ronde Zod) geheel en de zuidpunt van de legakkers 16 en 18. Daarnaast zijn de natuurlijke golfbrekers die tussen de legakkers 1 – 2 (noord en zuid), 8 - 9 (noord) en 16 – 17 (noord en zuid) aangevuld. Zie de onderstaande foto’s. Bovendien zijn legakker 7 geheel en legakker 13 (noordkop 30 m) opnieuw opgebaggerd.

Oeverconstructie legakker

DB heeft ruime ervaring met het herstel van oevers van de legakkers. Dat gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Een dubbele palenrij van Douglas palen met daartussen takkenbossen van wilg houdt de golven tegen.

gagel 2

Op bovenstaande foto is te zien dat de palen er nog staan, maar dat de wilgenbossen versleten zijn en onder water liggen. Hierdoor heeft de golfslag vrij spel en treedt oevererosie op. De maatregelen bestaan eruit dat er nieuwe wilgenbossen worden aangebracht, waardoor de oeververdediging weer boven water komt te liggen. Na het aanbrengen van de wilgenbossen wordt de constructie met staaldraad rond de koppen van de palen vastgezet. Tot slot worden de herstelde oevers afgewerkt met bagger.

Voorbereiding en uitvoering van het project

De voorbereiding en uitvoering van het project bestond uit de volgende stappoen:

  • bestuurlijke besluitvorming binnen DB (medio 2023)
  • aanvragen van subsidies (medio - eind 2023)
  • offerteaanvraag bij de aannemer (medio - eind 2023)
  • aanbesteding en opdrachtverstrekking (eind 2023)
  • realisatie (december 2023)
  • administratieve afronding van het project (begin 2024).
Eindresultaat

Het werk is uitgevoerd tussen 11 en 22 december 2023. Tijdens en na de uitvoering heeft DB het werk twee maal gecontroleerd. Het werk is naar tevredenheid uitgevoerd. Aannemer was W.P. de Jong B.V. uit Waverveen.
Onderstaande foto’s geven een impressie van het werk.

gagel 3De natuurlijke golfbreker tussen legakker 1 en 2 is aangevuld met wilgenbossen

gagel 4Het Ronde Zod is opnieuw voorzien van een deugdelijke oeverbescherming

gagel 5Herstelde oeverbescherming zuidpunt legakker 16

gagel 6Opbaggeren van herstelde oevers

gagel 7De oever van het Ronde Zod is klaar en kan er weer jaren tegen

gagel 8Werk in uitvoering

Financiën

De kosten van het project bedroegen ongeveer € 21.500. Er zijn bijdragen toegezegd/verkregen van:

  • gemeente De Ronde Venen
  • hengelsportvereniging Wilnis
  • Het Cultuurfonds/Madzy van Nagell - Martini Buys Fonds
  • Ronde Venen Fonds.

Stichting De Bovenlanden heeft eveneens een eigen bijdrage geleverd.

Jan van der Meij,
in opdracht van Stichting De Bovenlanden
31 december 2023.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.