logo

Sinds enige jaren mogen leden van HSV Wilnis op machtiging vissen in het stukje Grecht tussen de Voorhaakdijk en Toegang (in Woerdense Verlaat). We hebben een tijdje de mogelijkheid gehad om via de boerenerven van Van den Bosch en Reijersen van Buuren bij dit viswater te komen. Echter we hebben nu geen looprechten meer via deze landerijen.

Dit stukje Grecht kan nu alleen via de dijk aan de oostzijde van de Grecht bevist worden. Daar staat erg veel riet. Voor struinend vissen wordt het dan vrijwel onmogelijk om te vissen. Misschien kun je hier of daar vaste plek maken, maar beschadiging van riet en oeverbegroeiing wordt niet erg op prijs gesteld door het waterschap. Een boot of belly-boat blijft een optie.

Op de overzichtskaart is gearceerd aangegeven waar u mag vissen.
Naar de overzichtskaart van Woerdense Verlaat