logo

Hengelsportvereniging Wilnis is gevestigd te Wilnis en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477024. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Wilnis verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


 1. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1. 1.1 Hengelsportvereniging Wilnis verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

   1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Wilnis;
   2. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Wilnis (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
   3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

  2. 1.2 Hengelsportvereniging Wilnis verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

   1. voorletters en naam;
   2. geboortedatum;
   3. adres;
   4. e-mailadres;
   5. telefoonnummer;
   6. leeftijd;
   7. geslacht;
   8. rekeningnummer(s);
   9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
   10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
   11. browsercookies.

  3. 1.3 Hengelsportvereniging Wilnis kan deze gegevens gebruiken om:

   • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
   • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
   • voorlichting (informatievoorziening);
   • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
   • handhaving.
 2. 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

  1. U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Wilnis via telefoonnummer  0297 – 77 80 55 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

   1. meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Wilnis persoonsgegevens verwerkt;
   2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   3. inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Wilnis met betrekking tot u verwerkt;
   4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Wilnis.
 3. 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  1. 3.1 Hengelsportvereniging Wilnis zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

  2. 3.2 Hengelsportvereniging Wilnis treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 4. 4. DERDEN

  1. 4.1 Hengelsportvereniging Wilnis kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

   • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
   • verwerkers van Hengelsportvereniging Wilnis (voor de uitvoering van de dienstverlening);
   • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

  2. 4.2 Hengelsportvereniging Wilnis verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Wilnis daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 5. 5. WIJZIGINGEN

  1. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Wilnis, mei 2018