logo

De hengelsportvereniging H.S.V.Wilnis is opgericht op 23 februari 1971.
De verening heeft visrechten in een groot gebied rond de gemeente Wilnis (tezamen met Vinkeveen en Mijdrecht deel uitmakend van de gemeente "De Ronde Venen"). Het viswater bestaat overwegend uit poldervaarten en -sloten en een aantal veenplassen.

kattestaarten

Het water wordt gehuurd van een groot aantal particu­liere eigenaren (dik­wijls agrariers) en (semi-)overheids or­ganen zoals Ge­­meente, Water­schap en Staatsbos­beheer. Dit houdt in dat wij rekening dienen te houden met de wensen van eigenaren ten aanzien van bijvoorbeeld de zondagsrust of met beperkingen tijdens het vogelbroedseizoen. Om dezelfde reden is het in het gehele verenigingsgebied nachtvissen verboden!!

Bijna al het water is te voet (dus zonder bootje) bereikbaar.

Het lidmaatschap staat voor iedereen open. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering vastgesteld of het aantal leden redelijk in overeenstemming is met het waterarsenaal, zodat er geen sprake zal zijn van overbevissing. Op dit moment, begin 2006 heeft de vereniging ongeveer 950 leden (senior- en jeugd leden).

De vereniging is aangesloten bij de federatie Sportvisserij Midwest Nederland (voorheen bekend als het POS) en de landelijke belangenorganisatie Koninklijke Sportvisserij Nederland (voortgekomen uit de fusie van OVB en NVVS). Dit houdt onder meer in dat wij in 2006 de Visakte en vanaf 2007 de Vispas aan onze leden kunnen verstrekken.