logo


Toestemming voor het vissen met drie hengels.

Het bestuur van H.S.V. Wilnis geeft toestemming tot het vissen met drie hengels, in al haar water zoals aangegeven op de door haar uitgegeven waterkaarten, met uitzondering van dagrecreatieterreinen, de Kievit, de Brasem, Donkereindse bos en Heinoomsvaart.
Zie blz. 69 van de gezamenlijke Lijst van Viswateren.
Bovenstaande is alleen geldig samen met een geldige Vispas of een extra Vispas van H.S.V. Wilnis.