logo

Aangezien de federatieve afdracht in 2018 is verhoogd, passen we de contributies enigszins aan.
De afdracht is voor iedereen 22,25 € (landelijk deel 14 €, federatie deel 8,25 €) en voor de jeugd 7,75  €.
De aftrek voor partners en senioren blijft gelijk.

Contributies 2021

  Basiscontributie Afdracht Totaal
Leden van 0 t/m 13 jaar (jeugd): 2,75 € 7,75 € 10,50 €
Leden van 14 t/m 64 jaar (Senior): 20,00 € 22,25 € 42,25 €
Leden van 65 jaar en ouder: 6,00 € 22,25 € 28,25 €
Partner lidmaatschap: 5,50 € 22,25 € 27,75 €
Extra voor betaling per acceptgiro:   2,50 €
Administratiekosten aanmelding volwassenen  5,00 €

 

Extra Vispas
De afdracht voor leden die al ergens lid zijn bedraagt 3,50 €
De eerste maal betaalt men de volledige afdracht (Administratiekosten + Basis­contri­butie + 22.25 €). u ontvangt  18.75 € retour wegens dubbele afdracht

Betaling
betaling via een acceptgiro kost 2,50 € extra

Jeugd
Per kalenderjaar wordt bepaald hoe oud een lid is. Wordt een lid in maart 14 jaar, dan is dit lid op 1 januari van hetzelfde jaar nog 13 jaar en dus jeugdlid.

 

Wat gaat u dan betalen? Een aantal voorbeelden:
Stel u wordt hoofdlid bij HSV Wilnis en u bent 35 jaar. U betaalt dan 20 € basiscontributie en 22,25 € aan afdrachten (inclusief Vispas). Dat maakt een totaal van 42,25 € als u via een machtiging betaalt, 44,75 € als u kiest voor betaling per acceptgiro.

Stel u bent al lid bij een andere verenging die aangesloten is bij Sportvisserij Nederland en 68 jaar. U betaalt dan 6,00 € basiscontributie en 3.50 € aan afdrachten voor de Extra Vispas. Dat maakt een totaal van 9,50 € Daar komt 2.50 € bij als u betaalt via acceptgiro.

Stel uw partner is al lid van HSV Wilnis en u betaalt per machtiging.  U betaalt dan 5.50 € basiscontributie en 22,25 € afdracht. Dat maakt een totaal van 27,75 €