logo

De contributie kan uitsluitend voldaan worden middels automatische incasso na afgifte van machtiging.

de avond valt in de polder

In uitzonderings­gevallen door mid­­del van een acceptgiro­kaart, welke na verzoek wordt toe­gezonden. Buitenlandse leden kunnen alleen betalen via een accept­girokaart.

Betalingen aan: Girorekening 3013093 of Bankrekening 36.96.01.424, ten name van Penningmeester H.S.V.Wilnis, Prinses Margrietstraat 2b, 3958 XW, Amerongen.

Voor betalingen vanuit het buitenland:

Bic = RABONL2U 
IBAN= NL41 RABO 0369 6014 24 of

Bic = INGBNL2A
IBAN = NL56INGB0003013093