logo

geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Op ons verzoek heeft Sportvisserij Nederland in het voorjaar onderzoek gedaan naar de rivierkreeften die sedert enkele jaren in onze polder 'wonen'. Daartoe zijn gedurende drie weken op een oppervlakte van 3 hectare 23 speciale fuiken geplaatst.

In de fuiken werd dode vis en boilies gebruikt als aas. In totaal werden op deze wijze ruim 1300 kreeften gevangen. Zeer waarschijnlijk was dat slechts een klein deel van de aanwezige populatie. Alle waren ze van de zelfde soort: de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, te herkennen aan geelachtige knobbels aan de binnenkant van hun scharen.

De kreeften eten voornamelijk planten, maar ook vis. De kreeften zijn er zo goed als zeker de oorzaak van dat de vegetatie in het water sterk verminderd is. Ze verstoren dus in hoge mate het natuurlijk onderwaterleven: immers de vegetatie dient als voedselbron voor veel insecten en schaaldieren, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de vis. Planten hebben bovendien als belangrijke functie dat paaiende vis er de eieren op af zet en dat ze dienen als bescherming tegen bijvoorbeeld roofvis. Onduidelijk is nog in hoeverre de kreeften ook slootkanten ondermijnen. Je zou het laatste bijna wensen: het zou de reden zijn voor de waterschappen de ongewenste gasten te lijf te gaan.

kreeft aan de streamerIn het augustusnummer van het Visblad, het magazine van Sportvisserij Nederland, wordt aan de uitkomsten van het onderzoek aandacht besteed. De conclusie is eigenlijk dat er niet veel tegen te doen is: de kreeften bedrijven driftig de liefde en planten zich net zo snel voort als de konijnen in Australie. Ze kunnen zich bovendien over land van het ene naar het andere water verplaatsen en daar hun roverswerk voortzetten. In Het Visblad lijkt het er op dat het een specifiek probleem in Wilnis is. Wij weten echter van andere verenigingen en ander onderzoek dat de kreeften zich inmiddels in een groot deel van Midden-Nederland verspreid hebben. Wij denken dan ook dat visbestanden in zeer veel water groot gevaar lopen weggevreten te worden. Natuurlijk weten wij ook niet zo een, twee, drie de oplossing voor het probleem. Het komt ons echter voor dat Sportvisserij Nederland, de Waterschappen (als verantwoordelijken voor de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Waterbeheer) zich wat te gemakkelijk de kaas van de haak/het brood laten eten! Goede raad is duur, maar nu buigen we misschien toch te snel het hoofd?!

Overigens: de kreeften zijn met een lekker sausje prima te eten. Mocht u ze vangen: ze zijn niet beschermd, u kunt ze dus vrijelijk mee naar huis nemen! Iets voor de peurders onder ons?

Met vriendelijke groet van het bestuur.