logo

De langs de Gagelweg in beslag genomen fuik.

Na aanleiding van een tip van een oplettende voorbijganger, hebben opsporings­ambtenaren (Boa's) van Sportvisserij Midwest Nederland afgelopen week in de polder aan de Gagelweg te Wilnis, een illegaal geplaatste fuik in beslag genomen.

De toegang tot het viswater aan de Grecht, via het erf en de landerijen van A.A. van den Bosch, Voorhaakdijk 10 te Zegveld is niet meer beschikbaar. De boer was na één slechte ervaring meteen niet meer geneigd om het looprecht-contract voort te zetten.

Het incident betrof een visser, die op zondag ter plaatse ging vissen, maar niet alleen in de Grecht, maar ook in de sloten op het land zijn hengel uitgooide. Het is overigens niet duidelijk, of het een lid van onze visclub was, want dat heeft de boer niet nagevraagd.
Toch geeft dit voorval weer, dat ik onze leden oproep om toch vooral de vergunning van Wilnis goed te lezen.
Om problemen te voorkomen, zal het bestuur ervoor zorgen, dat onze 'eigen vergunning' binnenkort ook op de website geplaatst zal worden.

Sportvisserij Nederland

Met ingang van dit jaar zal de contributie niet meer geschieden via ons vertrouwde rekening nummer, maar wordt de inning gedaan op rekening 650393872 t.n.v. Sportvisserij Nederland.

Het bestuur heeft bij boer Plomp, Geerkade 10 te Wilnis, uitbreiding van vis- en looprechten geregeld.

HSV Wilnis huurde altijd al het visrecht van de heer Van Schie. Hij had enkele hectares land langs de Wilnisse Zuwe.
Toen de heer Van Schie stopte met zijn bedrijf, heeft de heer Plomp ons het visrecht op deze landerijen verhuurd. Het betrof 3 a 4 hectares land aan de westkant van de Wilnisse Zuwe, ten zuiden van de Bovendijk-zie ook bijgaande kaartje.

Sierwater in gemeente de Ronde Venen

Het bestuur heeft na jaren de visrechten verworven in een groot aantal sierwateren in Gemeente De Ronde Venen.Tot nu toe was het visrecht niet goed geregeld en vooral jongelui, die in deze gemeentewateren struinden en visten, waren in overtreding.