logo

Wiegert Dulfer

Wiegert Dulfer kwam in 2000 vanuit de Amsterdamse Hengelsportvereniging in het waterschapsbestuur van Amstel Gooi en Vecht. 'In de AHV zeiden we toen: Als er één groep belang heeft bij schoon en gezond water, is dat de vis en dus ook de vissers'. 'We hebben de afgelopen jaren veel resultaten geboekt voor de visstand in ons gebied. Maar ook de komende jaren is er nog veel te doen', aldus de ervaren bestuurder. 'Zo worden nu bij elk nieuw of gerenoveerd gemaal visvriendelijke pompen ingebouwd zodat de doortrekkende vis niet meer wordt vermalen. Inmiddels hebben we bijna 40 visvriendelijk gemalen in ons gebied. Er is een Visstand Beheer Commissie (VBC) opgericht zodat sportvissers direct met de mensen van Waternet aan tafel zitten. Toch kan er zeker nog meer worden verbeterd: 'Na de gemalen moet we ook de stuwen aanpakken, die zijn ook een obstakel voor trekkende vis en bij het maaien in de zomer komt er nog teveel vissterfte voor. En wat dacht je van het achterstallig baggeren? Dit kan anders, maar er moet wel aandacht voor gevraagd worden. Daarom wil ik vanuit Water Natuurlijk ook graag de komende jaren in het waterschapsbestuur opkomen voor de belangen van de Sportvisserij'.

Wiegert is lid van de Amsterdamse Hengelsportvereniging.

Op het bruggetje bij de Gagel.

Zoals U wellicht weet organiseert het bestuur van HSV Wilnis ieder jaar een rondleiding langs ons viswater.
Meestal vindt dit plaats op de laatste zaterdag in mei of de eerste zaterdag in juni.
Op bijgaande foto’s een indruk hoe dit verloopt.
In de toekomst zullen wij geen aparte brief meer rondsturen naar al onze leden, maar we zullenop de website aangeven op welke datum deze rondleiding plaatsvindt (www.hsvwilnis.nl op de home pagina onder Agenda).

Contributie voor HSV Wilnis wordt in oktober van uw rekening afgeschreven. Opzeggingen moeten voor 1 oktober binnen zijn. U kunt rechtstreeks lid worden via deze link.

Stroken bagger verspreid op op het land.

Zoals U misschien al opgemerkt heeft wordt er in de Wilnisse Bovenlanden en in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen uitgebreid gebaggerd. Als je langs de Bovendijk rijdt, zijn hele stukken land bedekt met bagger. In de Wilnisse Bovenlanden wordt het ‘Plan De Venen’ uitgevoerd. Een aantal zaken uit dit plan gaan niet zo goed, maar het baggeren vormt hierop een uitzondering.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn nieuwe contributietarieven van kracht. Bekijk het overzicht op deze pagina