logo

Het bestuur van HSV Wilnis wil graag nog eens onder de aandacht brengen, dat er bij de eigendommen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gesloten tijd is van 15 maart tot 15 juni. We hebben er dan dus geen vis-en/of looprecht.

Tevens blijkt dat er in onze vergunning bij de laatste druk een bepaling is weggevallen, die geldt voor het Gagelgebied. Het Gagelgebied is ook eigendom van Staatsbosbeheer, dus ook hier geldt: gesloten tijd van 15 maart tot 15 juni. Daarbij moet vermeld worden, dat het NIET is toegestaan om de legakkers te betreden.

Je kunt dus feitelijk alleen vissen vanuit een bootje of vanaf de landerijen grenzend aan het Gagelgebied.